Home / Our Products / Promote Granulation / PROMOGRAN™ Matrix

PROMOGRAN™PROMOGRAN


PROMOGRAN je sterilní lyofilizovaná směs 55% kolagenu a 45% oxidované regenerované celulózy (ORC).

PROMOGRAN je určen k podpo™e optimálního hojivého prost™edí1

Použije-li se PROMOGRAN , těžce se hojící rány se uzavírají:

  • Rychleji1,2
  • Ekonomicky výhodně1,3,4

V p™ítomnosti exsudátu se matrice upravující aktivitu proteáz v PROMOGRAN p™emění na měkký a konturám rány p™izpůsobivý gel, umožňující kontakt se všemi částmi rány. materiál je biologicky odbouratelný.

Poslední novinky

Kliknete na odkaz PROMOGRAN. kódy produktu.

Prohlášení

Informace o produktu  uvedená na této stránce není  určena  pro použití léka™ů a jiných zdravotnických odborníků a uživatelů ve Spojených státech a nemusí  odpovídat normám Sojených států – prosím, klepněte na výše uvedený link, kde najdete informace o produktech, které se používají ve Spojených státech.

© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené  ™ či ™ jsou obchodní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty, o nichž se zde píše jsou uznanými obchodními známkami jejich jednotlivých držitelů.

 

Klikněte zde pro odkazy

Odkazy


1. Lazaro-Martinez et al. Randomized comparative trial of a collagen/oxidized regenerated cellulose dressing in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers. F.R. Circ. Esp.2007, 82(1), 27-31

2. Veves A et al. A randomized , controlled trial of Collagen/ORC vs standard treatments in the management of diabetic foot ulcers. Arch Surg 2002;137:822-827

3. Snyder. Sequential therapies and advanced wound care products as a standard practice in the home care setting. Home health abstract for SAWC, San Diego, April 2008 (presentation at the J&J satellite symposium)

4. Ghatenekar O. Willis. M. Persson U. Health Economics. ‘Cost effectiveness of treating deep diabetic foot ulcers with collagen/ORC in four European countries’. J Wound Care, Vol 11, No2. Feb 2002

5. Cullen B, Smith R, McCulloch E, Silcock D, Morrison L. Mechanism of action of Collagen/ORC, a protease modulating matrix for treatment of diabetic foot ulcers. Wound Rep Regen 2002;10:16-25.

11. Cullen, B., Kemp, L., Essler, L. Rebalancing wound biochemistry improves healing: a clinical study examining effect of PROMOGRAN. Wound Repair Regen. 2004 12(2) A4

12. Cullen et al. A comparison of collagen containing dressings to modify the chronic wound environment. EWMA 2007

13. Cullen, B., Boyle, C., Webb, Y. Modulation of the chronic wound environment; an in vitro evaluation of advanced wound therapies. SAWC, Tampa FL, 2007.

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.