Home / Our Products / Minimise Adherence / ADAPTIC™ Dressing

ADAPTICADAPTIC


ADAPTIC nep™ilnavý krycí materiál je primární krytí  vyrobené  z pleteniny z vláken acetátu celulózy  a impregnované speciální vazelínovou emulzí.
Je určeno k ochraně rány  a zabraňuje p™ilnutí krytí k ráně1 a tím k minimalizaci bolesti a traumatu p™i odstraňování krytí 2,3

Kliknete na odkaz ADAPTIC kódy produktu.

© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené ™ nebo ™jsou výrobní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty zde zmíněné jsou uznávány jako výrobní známky jejich vlastníků.

Klikněte zde pro odkazy

Odkazy


1. Hollinworth H and Collier M. Nurses' view about pain and trauma at dressing changes: results of a national survey. J Wound Care 2000 : 9 : 369-73

2. EWMA Position Document: Pain at wound dressing changes. European Wound Management Association, 2002


3. Terrill PJ and Varughese G. A comparison of three primary non-adherent dressings applied to hand surgery wounds. J Wound Care 2000 : 9 : 359-63

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.