Home / Our Products / Manage Odour / ACTISORB™ Plus 25 Dressing

ACTISORB Plus 25ACTISORB Plus 25


ACTISORB Plus 25 je krycí materiál  s obsahem st™íbra a s aktivním uhlím, který má antimikrobiální vlastnosti, zachycuje zápach a je určen k ochraně rány p™ed infekcí.

  • Bylo prokázáno, že ACTISORB Plus 25 je účinný p™i léčení  ran, které jsou kontaminovány bakteriemi,1 p™estože je uvolňování st™íbra do rány minimální2.
  • Elementární st™íbro se ukázalo jako účinné proti mikrobům v laboratorních studiích aniž bránilo buněčné proliferaci  without hindering cell proliferation2.
  • Kromě toho bylo prokázáno blahodárné působení krycího materiálu na kriticky kolonizované rány v klinických testech s více než 12.000 pacienty3.

Poslední novinky:

Kliknete na odkaz ACTISORB. kódy produktu.

© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené  ™ či ™ jsou obchodní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty, o nichž se zde píše jsou uznanými obchodními známkami jejich jednotlivých držitelů.

 

Klikněte zde pro odkazy

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.