Home / Our Products / Manage Exudate / TIELLE™ Packing Dressing

TIELLE™TIELLE Packing


TIELLE Packing  se dodává ve formě  hydropolymerní pěny bez podkladu či adheziva.
Je měkká, pohodlná a je určena zejména pro pacienty,  jejichž pokožka v okolí rány je velmi k™ehká, nebo se pěna používá jako výplň do hlubších ran a pro zvládnutí všech objemů exsudátu. Od zá™í 2011 TIELLE Packing  absorbuje až o 38%  více *  - viz nálepka Comfort Plus na balení produktu

Poslední novinky:

Kliknete na odkaz TIELLE kódy produktu.

* Výsledky mohou kolísat, data on file


© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené ™ nebo ™jsou výrobní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty zde zmíněné jsou uznávány jako výrobní známky jejich vlastníků.

Klikněte zde pro odkazy

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.