Home / Our Products / Manage Exudate / TIELLE™ Lite Dressing

TIELLE™TIELLE Lite

  • TIELLE Lite krycí materiál je adhezivní krytí s nep™ilnavou vrstvou, která p™ichází do styku s ránou
  • Je indikováno pro ošet™ení ran v posledním stádiu hojení, kdy již neprodukují exsudát nebo jen velice málo, a také pro ošet™ení traumatických krvácejících ran.
  • Od zá™í 2011 TIELLE Lite absorbuje až o 15% více * - viz nálepka Comfort Plus na balení produktu*

Kliknete na odkaz TIELLE kódy produktu.

* Výsledky mohou kolísat, data on file.


© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené ™ nebo ™jsou výrobní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty zde zmíněné jsou uznávány jako výrobní známky jejich vlastníků.

Klikněte zde pro odkazy

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.