Home / Our Products / Manage Exudate / TIELLE™ Dressing

TIELLETIELLE Dressing a TIELLE Plus Dressing


TIELLE a TIELLE Plus jsou adhezivní hydropolymerní  krycí materiály –od zá™í  2011  má TIELLE zvýšenou schopnost absorpce a to až o 41%  a TIELLE Plus absorbuje o 15% více * - viz nálepka na balení  Comfort Plus.

Tyto krycí materiály p™edstavují dynamický systém pro zvládání ran s mírnou, st™ední a silnou produkcí exsudátu

  • TIELLE je indikován pro rány s mírnou až st™ední produkcí exsudátu
  • TIELLE Plus je indikován pro rány se st™ední až silnou produkcí exsudátu

Poslední novinky
Prohlédněte si  TIELLE Plus with LiquaLock does more with optimal MVTR

Kliknete na odkaz TIELLE. kódy produktu.

* Výsledky mohou kolísat. Data on file.


© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené  ™ či ™ jsou obchodní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty, o nichž se zde píše jsou uznanými obchodními známkami jejich jednotlivých držitelů.

Klikněte zde pro odkazy

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.