Home / Our Products / Manage Exudate / Produktovou ™adou TIELLE™

TIELLEProduktovou adou TIELLE


Produktová ™ada TIELLE
je vyrobena unikátním způsobem v porovnání s běžnými pěnami:

  • Obsahuje technologiii LiquaLock, která dokáže zadržet  exsudát, avšak vodní páry se odpa™ují volně skrze krycí materiál a v ráně  se udržuje  optimální vlhké hojivé prost™edí
  • Lepší zvládání exsudátu p™ispívá k rychlejšímu hojení rány a zajišťuje větší komfort pro pacienta.  Ku p™íkladu v klinickém hodnocení  6993 pacientů se prokázalo, že krycí materiál TIELLE účinně funguje u všech studovaných typů ran, u nichž  došlo ke zhojení či zlepšení o 95% po 4týdnech léčení a tím i ke zlepšení kvality života pacientů1
  • Produktová ™ada  TIELLE  se dodává v široké paletě velikostí, tvarů a  absorpčních schopností, což vám pomáhá zvolit krycí materiál, který nejlépe vyhovuje všem pot™ebám vašich pacientů

Poslední novinky:

Kliknete na odkaz TIELLE. kódy produktu.

* Pro  TIELLE

TIELLE Plus až  15%, TIELLE Xtra  až 35%, TIELLE Lite až 15%,TIELLE Packing až 38%. Výsledky mohou kolísat. Data k dispozici na vyžádaní.

© Systagenix Wound Management 2011. Produkty označené  ™ či ™ jsou obchodní známky společnosti Systagenix. Všechny ostatní produkty, o nichž se zde píše jsou uznanými obchodními známkami jejich jednotlivých držitelů.

Klikněte zde pro odkazy

Odkazy


1. Evaluation of TIELLE hydropolymer dressings in the management of chronic exudating wounds in primary care. Diehm C., Lawall, H. Int. Wound J. 2005, 2(1):26-35.

2. A non-comparative multicentre clinical evaluation of a new hydropolymer adhesive dressing. Taylor, A., Lane, C., Walsh, J., Whittaker, S., Ballard, K., Young, S.R. J Wound Care 1999, 8(10):489-492.

3. Hydropolymer dressings in the management of wound exudate. Carter, K. Br. J. Comm. Nursing 2003, 8(9) Suppl: 10-16.

4. The Evaluation of Fluid Retention in Foam Dressings, Foster S. and Mistry, P., Wounds UK 2010.

5. Clinical evaluation of TIELLE Plus dressing in the management of exudating chronic wounds. Schulze, H.J. Br. J. Comm. Nursing 2003, 8(11):18-22.

6. Boothman S. et al, Bacterial Barrier characteristics of TIELLE™ to the proposed CEN Test Method, Poster 2002.

7. An evaluation of wound dressings to manage wound exudate and conform to the wound bed, Cullen B. et al, poster SAWC 2010.

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.