Home / Our Products / Manage Exudate / NU-DERM™ Hydrocolloid Dressings

NU-DERM™ HydrocolloidNU-DERM Hydrocolloid


Pomáhá udržovat vlhké hojivé prost™edí a podporuje autolytické čištění rány, což umožňuje úspěšný průběh granulačního procesu za optimálních podmínek

  • Je navržen tak, aby chránil rány s nízkým rizikem p™ed bakteriální kontaminací*
  • Krycí materiál reaguje na styk s exsudátem z rány tvorbou měkkého gelu–gel vhodnému složení hydrokoloidu se dá témě™ všechen vzniklý gél odstranit p™i výměně krytí a obvykle nedochází k žádnému poškození nové tkáně

*P™ed použitím hydrokoloidního krytí NU-DERM Hydrocolloid  na léze vyvolané tuberkulózou, syfilis nebo hlubokými plísňovými infekcemi, rakovinou a u ran s vysokým rizikem infekce  vždy konzultujte léka™e

Kliknete na odkaz NU-DERM Hydrocolloid. kódy produktu.

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.