Home / About Systagenix / Company Profile

Profil společnosti

Gatwick Office United KingdomMy v Systagenixu spojujeme své dědictví  důvěry a inovací se závazkem věnovat se vývoji v problematice hojení ran založeném na důkazech. Nabízíme kompletní™adu produktů a komplexní p™ístup k ošet™ení v oblasti péče o rány, včetně produktů, které podporují hojení ran, kontrolují baktérie a udržují vlhké hojivé prost™edí.

Neustále  rozši™ujeme  sortiment výrobků a je naším trvalým posláním p™inášet™ešení, která pomáhají uzdravovat vaše pacienty.  Máme okolo 800 zaměstnanců po celém světě, výrobní závod v Gargrave v Severním Yorkshire ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a prodáváme produkty a služby Systagenix ve více než  stovce zemí.

V nejmodernějším technologickém centru v našem výrobním závodě pracuje mezinárodně uznávaný tým výzkumu a vývoje. Naše zkušenost a know-how v oblasti hojení ran stále posiluje vývoj nových způsobů ošet™ení a léčení, které umožní léka™ům uzdravit své pacienty.

Správa a™ízení společnosti
Prohlášení o shodě se zákony Kalifornie (California Compliance Declaration):

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.