Home / About Systagenix

O společnosti Systagenix

O společnosti  Systagenix:

Co je hnacím motorem nás všech ve společnosti Systagenix?

Společnost  Systagenix má velice jasnou obchodní vizi a™ídí se jasnými  hodnotami:
"Vyvíjet a uvádět na trhy moderní diagnostické a terapeutické systémy, které umožní klinikům zhojit každou ránu podle očekávání a ekonomicky výhodně."


Toto naše p™ání je hnací silou našeho podnikání  a všech pracovníků společnosti. Systagenix se zavázal, že bude dodávat inovativní produkty a služby, které znamenají průlom v klinických a ekonomických výsledcích  v léčbě,™ešení a hojení chronických i akutních operačních ran.


Systagenix splňuje požadavky a pot™eby moderní zdravotnické péče
Systagenix nabízí úplnou™adu produktů pro hojení ran, čímž splňuje požadavky a odpovídá na pot™eby  zdravotnických odborníků. Dlouhá historie věrnosti péči o kůži a hojení ran ve společnosti  Systagenix  začala inovativními postupy v péči o rány  vyvinutými zkušeným týmem výzkumných a vývojových odborníků v  Centru excelence hojení ran v Gargrave v Severním Yorkshiru  (Gargrave Centre of Excellence for Wound Healing in North Yorkshire).

Právní upozornění Zásady ochrany osobních údajů © Copyright 2016, 2018, KCI Licensing, Inc. All rights reserved.